ADR

Rodzaje kursów w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych

Liczba godzin – egzaminy:

Adresaci i przeznaczenie kursu ADR, wiedza ogólna, wymagania wobec kandydatów:

 • kurs skierowany jest do wszystkich kierowców, którzy w zakresie codziennych przewozów drogowych będą lub już transportują towary niebezpieczne, tzn. towary które nie są dopuszczone do zwykłych przewozów drogowych i wymagają dodatkowych uprawnień;
 • kierowcy ubiegający się o uprawnienia powinni spełniać ogólne wymagania transportu drogowego a ponadto odbyć kurs ADR i zdać przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy;
 • uprawnienia ważne są przez pięć kolejnych lat od dnia wydania lub przez okres wpisany do zaświadczenia w przypadkach odmiennych;
 • uprawnienia podlegają odnowieniu przed upływem okresu ważności przez odbycie kursu doskonalącego i zdanie przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego;
 • uprawnienia są ważne na obszarze państw Unii Europejskiej oraz w krajach, które przystąpiły do Konwencji Genewskiej – Umowy ADR
  Lp.

          Rodzaj kursu     –     opis

  Kurs początkowy Kurs doskonalący
  1.1 Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (godz.lekcyjne) 24+1* 16+1*
  1.2 Egzamin państwowy** tak tak
  2.1 Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (godz.lekcyjnych) 16+1* 8+1*
  2.2 Egzamin państwowy** tak tak

  *liczba godzin zajęć praktycznych zależna od liczby kursantów w danej grupie – kursie.                                                                                                                              **egzamin państwowy wykonywany jest w terminie podanym przez wojewódzką komisję egzaminacyjną.

Nasze mocne strony:

 • realizujemy podstawę programową zgodnie z ustawą i rozporządzeniem w zakresie: transportu towarów niebezpiecznych, szkolenia i egzaminowania;
 • zajęcia z teorii wspieramy nowoczesnymi materiałami multimedialnymi a zajęcia praktyczne oparte są na indywidualnym wykonywaniu ćwiczeń przez każdego kursanta;
 • czas szkolenia dostosowujemy do potrzeb szkolonych;
 • dostosowujemy poziom, tempo nauczania uwzględniając predyspozycje szkolonych;
 • udzielamy pomocy w zakresie nauczania materiału a ponadto wyposażamy w materiały szkoleniowe;
 • nasza kadra dydaktyczna to osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, praktyką branżową i wykształceniem pedagogicznym kształcenia dorosłych;
 • nasza skuteczność wynosi 95 % a w większości kursów 100 %.

 

Przydatne linki:

 • sejm.gov.pl;
 • bydgoszcz.pl;
 • kujawsko-pomorskie.pl;
 • bip.torun.pl;
 • bip.powiattorunski.pl.

 

Jeżeli Masz pytania lub chcesz zapisać się na wybrany kurs – przejdź na stronę <<Home do formularza, który po wypełnieniu prześlij do nas.