kurs taxi toruń

Kurs TAXI Toruń. Rodzaje kursów w zakresie zarobkowego

transportu drogowego TAXI w Toruniu

Liczba godzin – egzaminy – cena jednostkowa:

tabelka taxi

Adresaci i przeznaczenie kursu, wiedza ogólna, wymagania wobec kandydatów:

 • kurs taxi toruń skierowany jest do wszystkich, którzy chcą wykonywać transport drogowy osób w wybranym obszarze administracyjnym – miejsce faktycznej realizacji przewozów osób;
 • kandydaci na przewoźników drogowych w zakresie zarobkowego przewozu taksówką w toruniu zostaną przygotowani do założenia – prowadzenia – zarządzania firmą/ami transportową oraz wykonywania przewozów drogowych w wybranym obszarze działalności;
 • zakres tematyczny kursu taxi toruń (wybrane tematy z …): prawo cywilne, prawo handlowe, taksometry elektroniczne, prawo finansowe, podatki, przepisy prawa o podejmowaniu – wykonywaniu transportu, przewozy poza obszar licencjonowany, prawo lokalne, kontrole w przewozach, bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym standardy techniczne dla pojazdów, zasady przewozu osób, topografia szczegółowa miejsca pracy, prawo o ruchu drogowym;
 • osoby ubiegający się o uprawnienia taxi toruń powinni spełniać ogólne wymagania transportu drogowego a ponadto zdać przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzamin;
 • uprawnienia są imienne oraz ważne na wybrany rodzaj przewozów przez okres wskazany w licencji w tym uprawnienia są wymagane prawem i ważne na obszarze miast w których wprowadzono obowiązek odbycia kursu a ponadto miast o liczbie powyżej 100.000 mieszkańców.

Nasze mocne strony:

 • realizujemy podstawę programową zgodnie z ustawą i rozporządzeniem w zakresie: transportu drogowego, szkolenia są zsynchronizowane z programem podawanym przez władzę lokalną wybranego miasta;
 • dotychczas przeprowadziliśmy wiele kursów indywidualnych, dla PUP GOPS/MOPS w tym z Funduszu Pracy lub współfinansowanych ze środków EFS UE a naszymi kursantami jest bardzo duża ilość osób, która z satysfakcją i zadowoleniem wspominają przebieg kursu, gdyż atmosfera jest miła i przyjazna dla wszystkich;
 • posiadamy bogate źródła wiedzy topograficznej i technicznej, niezwykle przydatne w codziennym wykonywaniu przewozów;
 • możliwość odbycia kursu na warunkach uprzednio uzgodnionych z OSK w czasie najbardziej dogodnym – co nie koliduje z innymi zamierzeniami własnymi, rodzinnymi, służbowymi itp.;
 • zajęcia z teorii wspieramy nowoczesnymi materiałami multimedialnymi, a czas szkolenia dostosowujemy do potrzeb szkolonych;
 • dostosowujemy poziom, tempo nauczania uwzględniając predyspozycje szkolonych;
 • udzielamy pomocy w zakresie nauczania materiału a ponadto wyposażamy w materiały szkoleniowe specjalistyczne;
 • bezpośrednio wspieramy podczas składania dokumentów dla potrzeb egzaminów;
 • nasza kadra dydaktyczna to osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, praktyką branżową i wykształceniem pedagogicznym kształcenia dorosłych;
 • nasza skuteczność wynosi zawsze 99 % a w wielu kursach 100 % (dla pierwszego podejścia do egzaminu).

 

Przydatne linki:

 • sejm.gov.pl;
 • bydgoszcz.pl;
 • kujawsko-pomorskie.pl;
 • bip.torun.pl;
 • bip.powiattorunski.pl.
 • strony internetowe organizacji państwowych, społecznych, i zawodowych, Inspekcji Transportu Drogowego, Policji, Straży Granicznej, Służb Celnych ….

 

Jeżeli Masz pytania lub chcesz zapisać się na wybrany kurs – przejdź na stronę do Formularz kontaktowy, który po wypełnieniu prześlij do nas.