kwalifikacja zawodowa kierowców toruń

Kwalifikacja zawodowa kierowców Toruń. Rodzaje kursów w zakresie

kwalifikacji zawodowej dla kierowców w Toruniu kat. prawa jazdy C i D drogowym
Liczba godzin – egzaminy:

Lp.                                          Rodzaj kursu  –  opis

Kat. C i D

Egzamin państwowy
1 Kwalifikacja wstępna pełna (260h teorii + 20h jazdy 280 tak
2 Kwalifikacja wstępna przyspieszona  (130h teorii + 10h jazdy 140 tak
3 Kwalifikacja wstępna uzupełniająca (65h teorii + 5h jazdy) 70 tak
4 Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona (33h teorii + 2,5h jazdy) 35,5 tak
5 Szkolenie okresowe (35h teorii) 35 tak

Egzamin państwowy przeprowadzany jest w wybranym miejscu przez komisję egzaminacyjną, – zakres egzaminu obejmuje testy z części teoretycznej.

 

Adresaci i przeznaczenie kursu kwalifikacji zawodowej kierowców w Toruniu, przewoźników drogowych, wiedza ogólna, wymagania wobec kandydatów:

 • Kwalifikacja zawodowa kierowców Toruń. Kurs skierowany jest do wszystkich, którzy posiadają uprawnienia prowadzenia pojazdów kategorii C i D (pochodnych do nich) i chcą wykonywać transport drogowy osób lub ładunków bez względu na miejsce faktycznej realizacji przewozów;
 • kandydaci na kierowców zawodowych w Transporcie drogowym będą przygotowani do zdania egzaminu (stosownie do kursu) samodzielnego wykonywania przewozów drogowych;
 • osoby ubiegający się o uprawnienia powinni spełniać ogólne wymagania transportu drogowego a ponadto zdać przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy;
 • zakres tematyczny kursu (obowiązkowe lub wybrane tematy z rozporządzenia w sprawie szkolenia …) dotyczą: prawa pracy i zagadnień socjalnych, czasu pracy kierowców – załóg, tachografy, przepisy prawa o podejmowaniu – wykonywaniu transportu, umowy międzynarodowe, porozumienia i konwencje, przewozy specjalistyczne, kontrole w przewozach, bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym standardy techniczne dla pojazdów, zasady załadunku pojazdów, mocowania a ponadto przewozu osób, organizacje społeczne, zawodowe przewoźników w kraju oraz doskonalenie poprzez rozwiązywanie testów egzaminacyjnych, zadań problemowych;
 • uprawnienia są imienne oraz ważne na wybrany rodzaj przewozów przez okres wskazany w świadectwie kwalifikacji zawodowej kierowców … w tym uprawnienia są wymagane prawem i ważne na obszarze państw Unii Europejskiej oraz w krajach stowarzyszonych.

Kwalifikacja zawodowa kierowców Toruń – atuty szkolenia w PZM

Nasze mocne strony:

 • realizujemy podstawę programową zgodnie z ustawą i rozporządzeniem w zakresie: transportu drogowego, szkolenia;
 • współpracujemy z lekarzem orzecznikiem oraz lekarzem psychologiem w zakresie prawa jazdy;
 • możliwość wykorzystania formy elearnigowej na warunkach uprzednio uzgodnionych z OSK w czasie najbardziej dogodnym dla stron;
 • zajęcia z teorii wspieramy nowoczesnymi materiałami multimedialnymi czas szkolenia dostosowujemy do potrzeb szkolonych;
 • dostosowujemy poziom, tempo nauczania uwzględniając predyspozycje szkolonych;
 • udzielamy pomocy w zakresie nauczania materiału a ponadto wyposażamy w materiały szkoleniowe;
 • nasza kadra dydaktyczna to osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, praktyką branżową i wykształceniem pedagogicznym kształcenia dorosłych;
 • bezpośrednio wspieramy podczas składania dokumentów dla potrzeb egzaminów państwowych i wyborze miejsca, terminu egzaminu;
 • nasza skuteczność wynosi 86 % a w wielu kursach 100 % (dla każdego pierwszego podejścia do egzaminu).

 

Przydatne linki:

 • sejm.gov.pl;
 • bydgoszcz.pl;
 • kujawsko-pomorskie.pl;
 • bydgoszcz.uw.gov.pl
 • bip.torun.pl;
 • bip.powiattorunski.pl.
 • strony internetowe – branżowe producentów pojazdów: SCANIA. MAN, DAF. RENAULT, MERCEDES, SOLARIS, SOLBUS itp.
 • strony internetowe organizacji państwowych, społecznych, i zawodowych, Inspekcji Transportu Drogowego, Policji, Straży Granicznej, Służb Celnych ….

 

Jeżeli Masz pytania lub chcesz zapisać się na wybrany kurs – przejdź na stronę do Formularz kontaktowy, który po wypełnieniu prześlij do nas.