KWALIFIKACJA WSTĘPNA TORUŃ

Kierowca obowiązany jest co 5 lat począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.

kwalifikacja wstępna toruń szkolenie kierowcówKwalifikacja wstępna kierowców Toruń przeznaczona jest dla kierowców, którzy:
    – uzyskali kategorię D1, D1+E,D, D+E po 10 września 2008 r.
    – uzyskali kategorię C1,C1+E,C, C+E  po 10 września 2009 r.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona przeznaczona jest dla kierowców j.w., którzy ponadto ukończyli:
    – 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. C lub C+E,
    – 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D, D+E

Kwalifikacja wstępna Toruń – prawo jazdy – nauka jazdy Toruń

Szkolenie obejmuje:

– kwalifikacja wstępna – 280 godzin zajęć.
– kwalifikacja wstępna przyspieszona – 140 godzin zajęć.

Aby zapisać się na szkolenie należy złożyć następujące dokumenty:
    – kartę zgłoszenia
    – dowód wpłaty

    – ksero prawa jazdy

Kontakt, informacje, zapisy: 

tel/fax – 56/65-22-710; tel. mob. 693-529-479; 693-529-072; 693-529-161;

e-mail: biuro-obslugi.torun@pzm.pl; szkolenie-kierowcow.torun@pzm.pl.