KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA TORUŃ

Kurs na przewóz rzeczy lub osób dla nowych kierowców zamierzających wykonywać przewóz drogowy.kwalifikacja wstępna przyspieszona toruń

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dotyczy:

Kandydatów na kierowców, którzy posiadają lub zamierzają uzyskać prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ po 10.09.2009 r. lub kategorii ,,D, D+E’’ po 10.08.2008 r. i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz:

  • zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego po 21 roku życia.
  • zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego po 23 roku życia.
Zakres kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną obejmuje:

Kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną w Toruniu trwa 140 godzin zajęć, w tym  130 godzin zajęć teoretycznych oraz  10 godzin zajęć praktycznych (8 godzin jazdy w ruchu drogowym oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych).

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną przyśpieszoną:

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewoda odpowiedni ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.

Aby zapisać się na szkolenie należy złożyć następujące dokumenty:
    – kartę zgłoszenia
    – dowód wpłaty

    – ksero prawa jazdy

Kontakt, informacje, zapisy: 

tel/fax – 56/65-22-710; tel. mob. 693-529-479; 693-529-072; 693-529-161;

e-mail: biuro-obslugi.torun@pzm.pl; szkolenie-kierowcow.torun@pzm.pl.