Prawo jazdy B Toruń to obecnie jak dowód osobisty. Jest dokumentem powszechnym i niezbędnym do funkcjonowania. Umożliwia korzystanie z własnego samochodu, jak również prowadzenie działalności gospodarczej czy zawodowej. Obecnie zasady uzyskiwania prawa jazdy kategorii B uległy  zmianom w związku z ustawą o kierujących pojazdami.

Prawo jazdy B Toruń – Szkolenie kierowców PZM w Toruniu

prawo jazdy b toruńKażda osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii B Toruń, może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia. Jeżeli osobą tą jest uczeń szkoły, której program nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten wynosi 12 miesięcy.

Prawo jazdy kategorii B Toruń  uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5  tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
  • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg)
  • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy;
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

 

Jeżeli Masz pytania lub chcesz zapisać się na  kurs prawa jazdy kategorii B Toruń – przejdź na stronę do Formularz kontaktowy, który po wypełnieniu prześlij do nas.