Prawo jazdy C Toruń to niezbędny dokument do prowadzenia pojazdów powyżej 3,5 tony.  Umożliwia korzystanie z własnego ciężarowego, jak również prowadzenie działalności gospodarczej czy zawodowej. Obecnie zasady uzyskiwania prawa jazdy kategorii C uległy  zmianom w związku z ustawą o kierujących pojazdami.

prawo jazdy c toruńKażda osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C Toruń, musi mieć ukończone 21 lat i posiadać prawo jazdy kategorii B.

Kategoria C prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Kategoria C+E prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą. Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C+E musi posiadać kategorię C prawa jazdy.

Kategoria C1 uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Ponadto uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego. Osoba ubiegająca się o  kategorię C1 musi mieć ukończone 18  lat. Dodatkowym warunkiem do uzyskania kategorii C1 jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.

Jeżeli Masz pytania lub chcesz zapisać się na  kurs prawa jazdy kategorii C Toruń – przejdź na stronę do Formularz kontaktowy, który po wypełnieniu prześlij do nas.