Prawo jazdy Toruń. Rodzaje kursów w zakresie uzyskiwania poszczególnych kategorii

prawa jazdy dla kierowców oraz kandydatów na kierowców w ruchu drogowym

Liczba godzin – egzaminy – cena jednostkowa:

prawo jazdy toruń

tabelka prawo jazdy

Adresaci i przeznaczenie kursu na prawo jazdy toruń dla kandydatów i kierowców, wiedza ogólna, wymagania wobec kandydatów:

 • kurs na prawo jazdy Toruń skierowany jest do wszystkich, którzy chcą uzyskać po raz pierwszy prawo jazdy lub posiadają uprawnienia do prowadzenia pojazdów i potrzebują uzyskać kolejne uprawnienia do prowadzenia samochodów innych kategorii wymaganych prawem;
 • kandydaci na kierowców i prawo jazdy B Toruń, prawo jazdy C Toruń zostaną przygotowani do zdania egzaminu (stosownie do kursu) i samodzielnego kierowania pojazdami;prawo jazdy toruń
 • osoby ubiegający się o uprawnienia prawa jazdy toruń powinni spełniać ogólne wymagania ustawy o kierujących a ponadto uzyskać od właściwego organu ds. komunikacji władzy lokalnej lub samorządowej tzw. PKK profilu indywidualnego kierowcy, z którym udają się do naszego OSK gdzie zostają wpisani na listę osób rozpoczynających szkolenie;
 • zakres tematyczny kursu nauki jazdy w Toruniu(obowiązkowe z rozporządzenia w sprawie szkolenia …) dotyczą: prawa o ruchu drogowym, znaków i sygnałów drogowych, czasu pracy kierowców – załóg, tachografów, bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym standardy techniczne dla pojazdów, zasady załadunku pojazdów, kontrole w przewozach … oraz doskonalenie poprzez rozwiązywanie testów egzaminacyjnych, zadań problemowych;
 • uprawnienia prawa jazdy są imienne oraz ważne na wybrany rodzaj pojazdów wskazany w zaświadczeniu o odbyciu kursu … który uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego w WORD.

Prawo jazdy Toruń – nauka jazdy – szkolenie kierowców

Nasze mocne strony:

 • współpracujemy z lekarzem orzecznikiem oraz lekarzem psychologiem w zakresie prawa jazdy;
 • realizujemy podstawę programową zgodnie z ustawą i rozporządzeniem w zakresie uzyskiwania uprawnień dla kierujących;
 • zajęcia z teorii wspieramy nowoczesnymi materiałami multimedialnymi,
 • dostosowujemy poziom, tempo nauczania uwzględniając predyspozycje szkolonych;
 • czas szkolenia dostosowujemy do potrzeb szkolonych – prowadzimy kursy w godzinach wieczorowych w tym także w soboty – niedziele;
 • udzielamy pomocy w zakresie nauczania materiału a ponadto wyposażamy w materiały szkoleniowe;
 • bezpośrednio wspieramy podczas składania dokumentów dla potrzeb egzaminów państwowych;
 • nasza kadra dydaktyczna to osoby z wieloletnim doświadczeniem i wykształceniem pedagogiki kształcenia dorosłych;
 • nasza skuteczność aktualnie wynosi 46 % a w wielu kursach 58 % (dla każdego pierwszego podejścia do egzaminu).

 

Przydatne linki:

 

Jeżeli Masz pytania lub chcesz zapisać się na wybrany kurs – przejdź na stronę do Formularz kontaktowy, który po wypełnieniu prześlij do nas.